“De lange reis van de poesaka”

Door Simone Berger, Op zondagmiddag 3 februari hebben Armando Ello en ik in het OBA-theater in Amsterdam ons gezamenlijke boek gepresenteerd ‘De lange reis van de Poesaka – Indische tastbare herinneringen’. In een vol theater hebben wij de 260 genodigden meegenomen tijdens een ruim anderhalf uur durend programma op de lange reis van diverse poesaka’s. De drieëndertig geïnterviewde personen in ons boek waren in grote getale aanwezig met hun familieleden en vrienden. Samen met hun…

Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië

Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848 In Nederland is het vanzelfsprekend dat de Hoge Raad der Nederlanden als onafhankelijk opperste rechtscollege waakt over de rechtspraak. Bestond een dergelijk college ook in Nederlands-Indië? Het antwoord bleek: Ja! Maar aan welke regelingen was dat onderworpen? Was het onafhankelijk van het Indische bestuur? Hoe was de verhouding met het gouvernement? Welk recht paste het toe? Welke bevolkingsgroepen vielen onder zijn gezag? Wie waren de presidenten, wie de rechters? Waar…