In november 2019 publiceert uitgeverij Sterck & De Vreese ‘www.noordboek.nl’ het boek van de heren Rob van Diessen en Robert Voskuil met als titel:

  • Batavia 1937-1941. De fotocollectie Thomassen à Thuessink van der Hoop.

Abraham Nicolaas Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (1893 – 1969) werd beroemd als gezagvoerder van de Fokker F VII H-NACC waarmee hij in 1924 de eerste vlucht naar Nederlands- Indië ondernam.

Jan van der Hoop, zoals hij zichzelf kortweg noemde, legde in de jaren 1937-1941 een documentair fotoarchief aan van ruim 1250 stadsbeeldopnamen van het toenmalige Batavia, ten behoeve van de collectie van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Een selectie van 250 geannoteerde foto’s uit dit unieke beelddocument en de levensloop van Jan van der Hoop vormen tezamen de kern van dit boek. Vierhonderd jaar na de stichting van Batavia bieden de samenstellers en auteurs met deze prachtuitgave een fascinerende blik op de nadagen van een voorgoed verdwenen stad.

Drs. R.P.G.A Voskuil (1946) studeerde Fysische Geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was nadien werkzaam aan de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta en aan het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering en Aardkunde (Universiteit Twente). Hij is auteur van verschillende publicaties met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en het voormalige Nederlands-Indië.

Drs. J.R. van Diessen (1951) studeerde Geologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte o.m. in een ontwikkelingsproject in Sri Lanka. In 1993 richtte hij de geografische uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior op, die in vakkringen bekendheid verwierf met historisch-cartografische atlasuitgaven en wetenschappelijke facsimile-publicaties.

Batavia 1937-1941 fotocollectie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*